Partikelverb du måste kunna för att klara PYS – går och står

Vad är partikelverb?

Partikelverb är sammansatta verb, som består av ett basverb och en partikel. Partikeln ser ut som en preposition, eller ett adverb. Partikelverb finns bara i germanska språk, och kan vara svåra att känna igen, eftersom man kan missuppfatta dem som kombinationen basverb och preposition. Det viktigaste med partikelverb är hur de uttalas. Emfas, som betyder att det finns en lång stavelse, ligger alltid på partikeln, aldrig på verbet. Man kan jämföra basverbet går (1), som i promenerar, och partikelverbet går över (2). 1, basverbet går uttalas med ett långt å: gåååååår. 2, Partikelverbet går över, uttalas med långt ö: går öööööver.

 

Men, vad betyder går över?

Det här är ett nödvändigt uttryck för alla som jobbar inom vården. Går över betyder att något (negativt) slutar:

“En förkylning brukar gå över inom en vecka.”

“Det gör ont att få en spruta, men det går över snabbt.”

“Det känns som om min depression aldrig kommer att gå över.”

 

Går till

Också ett vanligt partikelverb, som man använder när man frågar om en procedur eller regler.

– “Hur går undersökningen till?

– Först kommer vi att ta några blodprover, och sedan … “

 

“Hur går det till att skriva en remiss?”

“Vet du hur det går till när man skickar in sjukintyg till Försäkringskassan?”

 

Går bort

Att gå bort kan betyda att man går på fest, men inom vården betyder det oftast att man dör. Det är ett mjukare sätt att säga att någon har dött.

“Patienten har tyvärr gått bort.

 

“Jag har varit så nedstämd sedan min pappa gick bort.”

“Inte lika många går bort i cancer, som för 20 år sedan.”

 

 

Står ut

Basverbet står kan betyda många saker, även om den primära meningen är att någon eller något är vertikalt. Partikelverbet står ut betyder något helt annat, nämligen att man uthärdar något, accepterar eller tolererar något (negativt). Väldigt ofta används det i en negation:

“Jag har så ont i magen att jag inte står ut!

“Vilken tråkig dag, jag står inte ut!

“Jag förstår inte hur du kan stå ut med en så jobbig chef.”

 

Står till

Om man vill fråga hur någon mår utan att behöva använda pronomenet du, eller ni, kan man använda står.

“- Hur står det till?

– Tack, jag mår bra.”

“- Hur står det till med din mamma?

– Inte så bra faktiskt, hon håller på att bli riktigt gammal.”

“Nu ska vi se hur det står till med magen.”

Vill du lära dig fler partikelverb rekommenderar jag boken Se upp! Svenska partikelverb av Hans Holmgren Ording.

 

Jag avslutar med ett sista partikelverb, Lycka till!

© PYS validering 2017-2018.