6 månader på sjukvårdssvenska

Det heter "en gång i halvåret".

Jag läser just nu många anamneser skrivna av deltagarna i vår provförberedande kurs, och ett vanligt fel gäller ordet ett halvår.

Många skriver till exempel “besvär sedan halv år vilket är fel.

Jag förstår tanken. Halv är ett adjektiv och då blir det ett eget ord, ungefär som när man skriver en halv dag.

Det finns dock två problem med det. För det första: Om du vill ha ett adjekiv före ett substantiv måste du (i regel) använda en artikel, dvs en eller ett. För det andra: Det heter ett år, alltså i neutrum, och då behöver du böja adjektivet halv. Halvhalvthalva. I exemplet blir det alltså: “besvär sedan ett halvt år”. Men det är inte heller riktigt rätt!

Vi brukar inte tala om “ett halvt år”, för vi har ett eget ord som beskriver sex månader: ett halvår! Alltså bör det stå: “besvär sedan ett halvår”.

Extra quiz:

Vilken preposition använder vi tillsammans med ett halvår?

Det heter “Jag duschar en gång om dagen”, “Vi träffas en gång om året” och “Jag dansar en gång i veckan” när vi pratar om hur ofta vi gör någonting. Men vad säger vi när vi gör något varje halvår?

Testa dig själv och klicka på “check answer” när du har valt:

Jag reser till Spanien en gång  halvåret.

© PYS validering 2017-2018.