All posts by Djina Wilk

14

jun'18

Language requirements to practice your medical profession in Sweden

  If you have begun the process of getting a Swedish medical legitimation, one of the letters that you will receive will be about language skills: “Din ansökan behöver kompletteras med följande underlag:      Språkkunskaper För att kunna få en svensk legitimation behöver du ha språkkunskaper i svenska, danska eller norska. Du kan till exempel visa dina språkkunskaper genom att skicka in en vidimerad kopia på godkänt betyg eller resultat från svenska 3 eller svenska som andraspråk 3 vid Komvux (gymnasial vuxenutbildning) svenska på nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS) kurs eller prov som ger behörighet till högskolestudier, …

Read More

14

jun'18

The first step of getting a license to practice your medical profession in Sweden

If you are a foreign medical staff and want to work in Sweden, the first step is to check the information from Socialstyrelsen, The Swedish National Board of Health. In the process of getting your license to practice your medical profession in Sweden, svensk legitimation, there will be many steps on the way and also some letters from Socialstyrelsen.  One of the first steps is usually to get your education/university degree validate and one of the first letters from Socialstyrelsen may look like this: “Vi har granskat din utländska utbildning Beslut Socialstyrelsen bifaller din ansökan. Det innebar att din utbildning …

Read More

10

feb'18

Viktiga ord och deras användning i arbetet på ett svenskt sjukhus

När jag undervisar utländsk sjukvårdspersonal, både utländska läkare och sjuksköterskor, tar de upp många ord för dem nya ord från anamneser eller rapporter.  Det är ofta de blandar ihop adjektiv och substantiv samt använder fel verb i samma mening.    I en journal eller i en rapport används ofta många substantiv såsom förvirring, orkeslöshet, kallsvett, aptitlöshet, trötthet, infektion. Men som adjektiv skulle exemplen se ut så här: Medicinen gör att patienten känner sig förvirrad. Patienten känner sig orkeslös efter operationen. I natt var patienten kallsvettig på grund av infektionen. Patienten känner sig aptitlös och trött. Såret är infekterat.   Om …

Read More

30

aug'17

Tempus är viktigt för utländska läkare som jobbar på svenska

Att bli bäst på tempus  = att hålla koll på verbformerna och att ställa rätt diagnos Personer som jobbar inom sjukvård och som ställer diagnoser samt ordinerar behandlingar måste bli bäst på tempus. Tempus, verbets tidsformer, är jätteviktiga under patientsamtalet och när man för en patientjournal, en anamnes, efter ett patientsamtal. Att ställa rätt diagnos är nämligen kopplat till händelseförloppet med alla symtom och besvär. Utländska läkare som jobbar på svenska måste ofta tänka på när något hände och vad som hade hänt före något annat för att kunna ställa rätt diagnos.   Det finns tre bra regler när det …

Read More
top
© PYS validering 2017-2018.