All posts by Sofi Tegsveden Deveaux

13

sep'17

Tänk på svenska

När man lär sig ett nytt språk brukar man i början översätta från ett annat språk. Man kanske översätter från sitt modersmål, eller från ett annat språk som ligger närmare svenskan, till exempel engelska. På högre nivåer skapar den här metoden problem. Man direktöversätter inte bara ord, utan hela fraser, och då blir meningarna konstiga. Svenskan blir helt enkelt inte naturlig. Det här brukar jag tipsa mina kursdeltagare att göra för att undvika det här problemet: Exponera dig för svenska, så mycket du kan, och särskilt innan du ska ha en kurs, ett prov, eller skriva en uppsats. Kopiera! Läs …

Read More

25

aug'17

Partikelverb du måste kunna för att klara PYS – går och står

Vad är partikelverb? Partikelverb är sammansatta verb, som består av ett basverb och en partikel. Partikeln ser ut som en preposition, eller ett adverb. Partikelverb finns bara i germanska språk, och kan vara svåra att känna igen, eftersom man kan missuppfatta dem som kombinationen basverb och preposition. Det viktigaste med partikelverb är hur de uttalas. Emfas, som betyder att det finns en lång stavelse, ligger alltid på partikeln, aldrig på verbet. Man kan jämföra basverbet går (1), som i promenerar, och partikelverbet går över (2). 1, basverbet går uttalas med ett långt å: gåååååår. 2, Partikelverbet går över, uttalas med …

Read More

15

aug'17

Rollen mellan läkare och patient – svensk kultur

Vem vet bäst, läkaren eller patienten? Gert Hofstede, som har utvecklat en modell för interkulturell kommunikation, tar i den här modellen bland annat upp osäkerhetsundvikande, Uncertainty Avoidance på engelska. Den här dimensionen mäter hur människor i en viss kultur hanterar fenomenet att vi inte kan veta allt. Sverige, tillsammans med till exempel Danmark, Singapore och Jamaica får en låg poäng på den här skalan. Sverige ligger på 29/100. Medelhavsländer, Latinamerika och Japan får höga poäng på den här skalan.   Är det viktigt att veta allt när man är expert? I länder med ett högt index, är det viktigt att …

Read More
© PYS validering 2017-2018.