Provförberedande kurs inför PYS medicin C1 – TANDLÄKARE

Detta är en kurs för utländsk vårdpersonal som ämnar skriva PYS medicin (prov i yrkessvenska, medicin). Liksom provet består kursen av fem delar: uppsats, läsförståelse, hörförståelse, journal och patientsamtal.
Varje modul innehåller förklaringar med exempel samt övningar och inlämningsuppgifter. I kursen ingår även individuella Skypesamtal med läraren.
Kursen är fem veckor lång och det går att anmäla sig idag.

0DELTAGARE

  Du får:

  • 2 individuella patientsamtal på Skype med en kvalificerad lärare.
  • 1 Skypesamtal med feedback på din uppsats.
  • 1 Skypesamtal med feedback på din journal.
  • Skriva två tandvårdsrelaterade uppsatser och få dem individuellt rättade.
  • Skriva två tandvårdsjournaler baserade på patientsamtal. Journalerna rättas individuellt.
  • 8 avancerade medicinska hörförståelser av olika slag (jobbdialoger, rådgivningssamtal, nyheter).
  • 4 läsförståelseuppgifter (2 sökläsningar och 2 detaljläsningar)
  • Ett stort antal videoföreläsningar.
  • Ett stort antal relevanta ordlistor.
  • Genomgångar och förklaringar av olika slag.
  • Individuell hjälp med din språkutveckling.

  Du behöver:

  • En dator. De flesta uppgifter kan göras i mobil eller på surfplatta, men inte alla.
  • Antingen Chrome, Firefox eller Safari på din dator. Kursen fungerar inte i webbläsaren Edge.
  • Ett Skypekonto för att prata med läraren.
  • Högtalare och mikrofon, alternativt headset till din dator.

  VIKTIGT!

  Kursen börjar på en hög nivå, B2+. Det betyder att du behöver kunna väldigt mycket svenska innan du tar kursen. Om du ligger på en lägre nivå kommer du att få det svårt, och du kommer kanske inte att klara uppgifterna och kanske inte förstå vad du ska göra.

  Syftet är att förbereda sig inför ett prov så kursen är inte en allmän kurs i sjukvårdssvenska. Fokus både på provet och på kursen är dock svenska för sjukvårdspersonal eftersom vi övar till exempel både journalföring och patientsamtal.

  Du måste själv ta ansvar för att du är på rätt nivå för kursen. Du får inte pengarna tillbaka om du tycker att kursen är för svår för dig. Här kan du läsa mer om nivå C1, som du nästan bör vara på för att gå denna kurs.

  IMPORTANT!

  This is not a beginner’s course. It starts at an advanced level. We will not refund your payment if you find the course too difficult!

  Kursplan

  Läsförståelse
  Välkommen! TDL 00:00:00
  Lästeknik TDL 00:10:00
  Ord och uttryck TDL 00:30:00
  Socialstyrelsens texter TDL 00:08:00
  Viktiga ord i detaljläsning 1 – Livsuppehållande behandling TDL 03:00:00
  Detaljläsning 1 – Livsuppehållande behandling TDL 00:30:00
  Viktiga ord i detaljläsning 2 – Psykiatrisk tvångsvård TDL 03:00:00
  Detaljläsning 2 – Psykiatrisk tvångsvård TDL 00:20:00
  Om sökläsning TDL 00:00:00
  Sökläsning 1 – Hälso- och sjukvård TDL 00:40:00
  Sökläsning 2 – Organdonation TDL 00:25:00
  Hörförståelse
  Uppsats
  En analys av en text TDL 00:00:00
  Ordlista till text i Vårdguiden 12, 00:00
  Att korrekturläsa din egen text TDL 00:00:00
  Sambandsord till uppsatserna TDL 00:00:00
  Att skriva en uppsats TDL 00:00:00
  Uppsats 1 TDL 10, 00:00
  Uppsats 2 TDL 20, 00:00
  Boka uppsatsrättning TDL 00:00:00
  Patientsamtal
  Journal

  Course Reviews

  N.A

  ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

  No Reviews found for this course.

  COMING SOON10 SEATS LEFT
  • COMING SOON
  • 35 Dagar
  • 10 PLATSER
  top
  © PYS validering 2017-2018.