PYS medicin C1 finns inte längre

PYS medicin C1 är nedlagt och kan inte längre skrivas.
Vi hänvisar till Tisus.

PYS medicin C1 has been discontinued.
We recommend Tisus as a way to validate your Swedish skills.

info@klarapys.com.

Behöver du förbättra din medicinska svenska? Läs om våra läroböcker.
Do you need to improve your medical Swedish skills? Find the proper books here.