For employers

PYS - en kvalitetssäkring för fungerande arbete i svensk vård

Kandidater som visar upp intyg på att ha klarat PYS medicin har inte bara validerade språkkunskaper i svenska på nivå C1, utan har också visat att de behärskar ett yrkesanpassat språk. En läkare som blivit godkänd på PYS medicin kan hålla i ett patientsamtal och berätta om sjukdomar på ett vardagligt språk som patienten förstår. Han eller hon kan även skriva en anamnes enligt gällande normer, och kan även formulera sig i skrift gentemot allmänheten. Godkända provdeltagare kan också tillgodogöra sig och hämta information från Socialstyrelsens skrifter, samt förstå informella och formella samtal kollegor emellan.

PYS på jobbet

För grupper på 10 deltagare eller mer kan PYS ordnas på valfritt datum utanför ordinarie provtillfällen. Om lämplig provlokal finns att tillgå på arbetsplatsen kan provet genomföras på plats.   

Kontakta oss och berätta mer om vilka behov ni har.

Kurser i medicinsk svenska - på arbetsplatsen

PYS validering kan ordna onlinekurser i svenska för vårdpersonal. I dagsläget har vi en provförberedande kurs, men mycket mer är på gång. Vi kan också undervisa 1-to-1 över Skype i skräddarsydda kurspaket i medicinsk svenska.

I fråga om fysiska kurser kan vi hänvisa till våra partner, Yrkessvenska A till Ö, i Östersund, och Bee Swedish i Stockholm.

Kan (och bör) utländska läkare arbeta och studera svenska samtidigt?

Även om man som utländska läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal klarat ett C1-prov i svenska och fått sin legitimation av Socialstyrelsen, finns det ofta mycket i språket som ännu inte är perfekt. Om man har bott en kort tid i Sverige är ordförrådet förmodligen inte så stort, och man kan ha brister i till exempel uttal eller skriftlig förmåga. Det här känner läkaren i de allra flesta fall av själv, och kollegorna gör det kanske också. Det som ofta sker är att utländska läkare kontaktar oss och vill studera vid sidan om arbetet, men helst på kvällstid. Vi kan så …

Posted in arbetsgivare | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Kan (och bör) utländska läkare arbeta och studera svenska samtidigt?

Språkvalidering för läkare – 5 skäl till att arbetsgivaren inte ska validera personalens språk

Utländsk vårdpersonal måste klara svenska språket på nivå C1 för att få legitimation och arbeta i Sverige. Det finns tre sätt att validera språket, två bra och ett dåligt. Här kan du läsa om varför arbetsgivaren inte ska validera språket själv. Det första sättet att bli godkänd i språket är att den utländska läkaren (eller sjuksköterskan, tandläkaren, barnmorskan, etc.) gör en behörighetsgivande prövning i Svenska som andraspråk 3 på Komvux eller Tisus på något universitet. Det sättet är bra, särskilt Tisus där nivån är bättre säkerställd och kontrollerad. Komvux kan variera väldigt i nivåbedömningarna genom landet, kanske främst på grund …

Posted in arbetsgivare | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on Språkvalidering för läkare – 5 skäl till att arbetsgivaren inte ska validera personalens språk

© PYS validering 2017-2018. All rights reserved.