Om oss

Ett samarbete mellan Yrkessvenska och Bee Swedish

PYS validering grundades 2017 av Yrkessvenska och Bee Swedish, två redan verksamma aktörer inom undervisning i svenska som främmande språk. Syftet med PYS är att skapa ett mer användbart och verklighetsanknutet prov för att validera språkkunskaper för legitimationsyrken inom vården. En arbetssökande som har klarat PYS har inte bara de allmänna språkkunskaper som krävs, utan även det yrkesspecifika språket.

Emil Molander

Emil är legitimerad lärare i svenska som andraspråk, och har sedan 2008 undervisat akademiker, med fokus på direkt tillämpbar yrkessvenska. Emil driver utbildningsföretaget Yrkessvenska, och är även läroboksförfattare. På PYS ansvarar Emil för genomförandet av provet och dess kvalitetssäkring.

...Sofi Tegsveden Deveaux

Sofi har sedan 2008 undervisat akademiker i svenska som främmande språk, och är en av grundarna till Bee Swedish. Sofi arbetar främst med högre nivåer, och med fokus på hur kulturella faktorer påverkar språkets användning. På PYS ansvarar Sofi främst för kommunikation och sociala medier.

Varför PYS?

  • Du som har klarat PYS har inte bara bevis på uppnådda färdigheter i svenska på nivå C1, men behärskar även yrkesspråket som krävs på din arbetsplats i den svenska vården.
  • PYS är utvecklat av lärare med lång erfarenhet av att undervisa i sjukvårdssvenska, allmän svenska och svensk kultur. Både prov och kurs ger dig ett verklighetsanknutet språk med fokus på kommunikation.
  • Våra kurser online betyder att du kan studera svenska i hela världen, när du förbereder dig för provet.
© PYS validering 2017-2018. All rights reserved.