doctor

14

Jun'18

Language requirements to practice your medical profession in Sweden

  If you have begun the process of getting a Swedish medical legitimation, one of the letters that you will receive will be about language skills: “Din ansökan behöver kompletteras med följande underlag:      Språkkunskaper För att kunna få en svensk legitimation behöver du ha språkkunskaper i svenska, danska eller norska. Du kan till exempel visa dina språkkunskaper genom att skicka in en vidimerad kopia på godkänt betyg eller resultat från svenska 3 eller svenska som andraspråk 3 vid Komvux (gymnasial vuxenutbildning) svenska på nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS) kurs eller prov som ger behörighet till högskolestudier, …

Read More

14

Jun'18

The first step of getting a license to practice your medical profession in Sweden

If you are a foreign medical staff and want to work in Sweden, the first step is to check the information from Socialstyrelsen, The Swedish National Board of Health. In the process of getting your license to practice your medical profession in Sweden, svensk legitimation, there will be many steps on the way and also some letters from Socialstyrelsen.  One of the first steps is usually to get your education/university degree validate and one of the first letters from Socialstyrelsen may look like this: “Vi har granskat din utländska utbildning Beslut Socialstyrelsen bifaller din ansökan. Det innebar att din utbildning …

Read More
© PYS validering 2017-2018. All rights reserved.