Tänk på svenska

När man lär sig ett nytt språk brukar man i början översätta från ett annat språk. Man kanske översätter från sitt modersmål, eller från ett annat språk som ligger närmare svenskan, till exempel engelska.

På högre nivåer skapar den här metoden problem. Man direktöversätter inte bara ord, utan hela fraser, och då blir meningarna konstiga. Svenskan blir helt enkelt inte naturlig.

Det här brukar jag tipsa mina kursdeltagare att göra för att undvika det här problemet:

  1. Exponera dig för svenska, så mycket du kan, och särskilt innan du ska ha en kurs, ett prov, eller skriva en uppsats.
  2. Kopiera! Läs och lyssna på så mycket svenska du kan, och skriv ned fraser som du tycker är bra, fraser som du tycker är typiskt “svenska”. De kan du använda senare, när du själv skriver eller pratar.
  3. Läs högt! Om du använder rösten när du läser går det långsammare än om du bara använder ögonen, och du kommer att komma ihåg strukturen bättre.
  4. Använd en svensk-svensk ordbok. På så sätt undviker du kontakt med andra språk när du studerar svenska.

Lycka till!

© PYS validering 2017-2018. All rights reserved.