Följ instruktionerna!

Tips till dig som ska skriva PYS medicin C1

Det är många som har anmält sig till vår förberedande kurs inför C1-provet PYS medicin, och det tycker vi är jättekul! Djina Wilk och jag har tagit emot flera uppsatser som vi rättar och går igenom tillsammans med studenterna på Skype.

Alla har olika detaljer som de behöver förbättra, men en sak är gemensam för nästan alla uppsatser: De följer inte instruktionerna!

En uppsats på ett prov kan vara hur bra skriven som helst, men om den inte följer instruktionerna kan den inte bli godkänd!

Om det står Skriv en inledning där du refererar till statistiken måste du referera till statistiken i din inledning!

En inledning till en uppsats kan se ut på många sätt, men vi vill testa om du kan skriva en inledning som refererar till statistik. Om du inte visar att du kan det har du inte klarat uppgiften.

Om det står Avsluta med att ge några råd till läsaren måste du ge några råd till läsaren i din avslutning!

Vi vill bedöma om du klarar att ge råd (och exempelvis använda imperativ), så då behöver du visa att du kan det.

Instruktionerna finns där av en anledning. Vi vill testa en speciell typ av text med ett speciellt innehåll. Då kan du inte skriva en annan text.

Här kommer alltså ett viktigt tips till dig som ska skriva PYS medicin C1 (inklusive ett fint idiom): Följ instruktionerna till punkt och pricka!

© PYS validering 2017-2018.