För arbetsgivare

PYS – en kvalitetssäkring för fungerande arbete i svensk vård

Kandidater som visar upp intyg på att ha klarat PYS medicin har inte bara validerade språkkunskaper i svenska på nivå C1, utan har också visat att de behärskar ett yrkesanpassat språk. En läkare som blivit godkänd på PYS medicin kan hålla i ett patientsamtal och berätta om sjukdomar på ett vardagligt språk som patienten förstår. Han eller hon kan även skriva en anamnes enligt gällande normer, och kan även formulera sig i skrift gentemot allmänheten. Godkända provdeltagare kan också tillgodogöra sig och hämta information från Socialstyrelsens skrifter, samt förstå informella och formella samtal kollegor emellan.

PYS på jobbet

För grupper på 10 deltagare eller mer kan PYS ordnas på valfritt datum utanför ordinarie provtillfällen. Om lämplig provlokal finns att tillgå på arbetsplatsen kan provet genomföras på plats.   

Kontakta oss och berätta mer om vilka behov ni har.

 

Kurser i medicinsk svenska – på arbetsplatsen

PYS validering kan ordna onlinekurser i svenska för vårdpersonal. I dagsläget har vi en provförberedande kurs, men mycket mer är på gång. Vi kan också undervisa 1-to-1 över Skype i skräddarsydda kurspaket i medicinsk svenska.

I fråga om fysiska kurser kan vi hänvisa till våra partner, Yrkessvenska A-Ö, i Östersund, och Bee Swedish AB i Stockholm.

top
© PYS validering 2017-2018.