Kan (och bör) utländska läkare arbeta och studera svenska samtidigt?

Även om man som utländska läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal klarat ett C1-prov i svenska och fått sin legitimation av Socialstyrelsen, finns det ofta mycket i språket som ännu inte är perfekt. Om man har bott en kort tid i Sverige är ordförrådet förmodligen inte så stort, och man kan ha brister i till exempel uttal eller skriftlig förmåga.

Det här känner läkaren i de allra flesta fall av själv, och kollegorna gör det kanske också. Det som ofta sker är att utländska läkare kontaktar oss och vill studera vid sidan om arbetet, men helst på kvällstid. Vi kan så klart erbjuda flexibla kurser, men frågan är varför arbetsgivaren inte ger några timmar av arbetstiden till språkstudier? Fördelarna är många:

Läkaren känner förtroende från arbetsgivaren som förstår situationen och ger möjlighet till även denna typ av kompetensutveckling. Det ökar chansen för att läkaren stannar kvar.

Avdelningen får en läkare som blir allt bättre i språket, och som har någon (en lärare) att ställa språkfrågor till, frågor som man kanske inte vågar ställa till en kollega eftersom man riskerar att framstå som inkompetent.

Språkstudierna blir mer effektiva eftersom de sker på dagtid och inte efter arbetstid då läkaren förmodligen är dödstrött.

Läkaren kan tillbringa kvällarna och helgerna med sin familj istället för med språkläraren, vilket höjer livskvaliteten och får läkaren att må bättre.

De bästa språklärarna arbetar helst dagtid, inte kvällstid.

Kontakta oss om du vill veta mer om vad vi erbjuder för kompetensutveckling i språket för utländska läkare.

© PYS validering 2017-2018.