Nivå C1

 

Varför nivå C1?

Socialstyrelsen kräver att all vårdpersonal kan uppvisa uppnådd nivå C1 för att ansöka om legitimation i Sverige. Anledningen är främst patientsäkerheten, det vill säga att kommunikationen mellan sjukvårdspersonal emellan, eller mellan sjukvårdspersonal och patient måste vara av så hög standard att ingen information missas. Det gäller även när till exempel idiomatiska uttryck eller nyansskillnader används.

 

Hur når jag dit?

Hur snabbt det går för någon att lära sig ett språk är omöjligt att säga, eftersom det beror på så många olika faktorer. Ditt modersmål, andra språk du talar, hur mycket du exponeras för svenskan, din motivation, ålder, och livssituationen i allmänhet påverkar hur snabbt du når dina mål. Som tummått kan man säga att det behövs 400 – 600 timmar lärarledd undervisning, och ungefär lika mycket tid för repetition och läxor, för en genomsnittlig språkinlärare att nå svenska nivå C1.

 

Kan jag göra provet även om jag inte är på nivå?

PYS validering ansvarar inte för att din ingångsnivå är rätt när du anmäler dig till provet. Gör gärna en självuppskattning, enligt definitionerna till höger, eller ett självtest innan du anmäler dig till provet.

PYS är konstruerat för att testa nivå C1 enligt GERS nivåskala. Om du inte är på nivå C1 kommer du inte att klara PYS.

 

Jag klarade inte provet, vad ska jag göra nu?

Anledningen till att du inte klarade provet är antagligen att du ännu inte har nått nivå C1. Vad du måste göra är att studera mer, och studera rätt. Kommentarerna på ditt provresultat ger en indikation om vad du måste öva mer på, och en kunnig svensklärare kan rekommendera dig övningar och läromedel.

Allmän definition nivå C1 (GERS)

Jag kan läsa en stor mängd krävande, även längre texter, och är medveten om både konkret och underförstått innehåll. Jag kan uttrycka mig nästan helt spontant och obehindrat; det händer mycket sällan att jag uppenbart letar efter ord. Jag kan använda språket flexibelt och effektivt för sociala och yrkesmässiga ändamål. Jag kan uttala mig klart och välstrukturerat om komplexa sakförhållanden, jag kan ge utförliga beskrivningar eller rapporter och kan väva samman punkterna språkligt och innehållsmässigt.

 

Hörförståelse

Jag kan förstå mer utvecklat språk även när det inte är klart strukturerat och sammanhanget enbart antyds utan att klart uttryckas. Jag kan förstå TV-program och filmer utan alltför stor ansträngning. Läsförståelse Jag kan förstå långa och komplicerade faktatexter liksom litterära texter och jag uppfattar skillnader i stil. Jag kan förstå fackartiklar och längre instruktioner även inom områden som ligger utanför mina intressen och erfarenheter.

Muntlig interaktion

Jag kan uttrycka mig flytande och spontant utan att alltför tydligt söka efter rätt uttryck. Jag kan använda språket flexibelt och effektivt för sociala, intresse- och yrkesanknutna ändamål. Jag kan formulera idéer och åsikter med viss precision samt med viss skicklighet anpassa mig efter den person jag talar med.

Muntlig produktion

Jag kan klart och detaljerat beskriva komplicerade ämnesområden med sidoteman och anknytningar. Jag kan utveckla speciella aspekter samt runda av framställningen med en konsekvent slutsats.

Skriftlig färdighet

Jag kan uttrycka mig i klar och väl strukturerad text med utförligt angivna synpunkter och förklaringar. Jag kan skriva om komplicerade förhållanden i ett brev, en uppsats eller en rapport och argumentera för vad jag anser är viktigt. Jag kan välja en stil som är anpassad till den tänkte läsaren.

© PYS validering 2017-2018.