PYS medicin C1 – prov i medicinsk svenska

Vad är PYS?

PYS medicin är ett prov i sjukvårdssvenska på C1-nivå enligt GERS (Gemensam europeisk referensram för språk), vilket är den nivå som krävs för att söka svensk legitimation som läkare, tandläkare, sjuksköterska etc. hos Socialstyrelsen. PYS är ett prov i svenska för utländsk vårdpersonal och godtas av Socialstyrelsen som bevis på tillräckliga kunskaper i svenska inför ansökan om legitimation.

Nästa prov

Från och med 2019 erbjuder vi enbart provet på förfrågan från företag eller organisationer (såsom till exempel utbildningsföretag, landsting eller sjukhus).

Vill du få mejl med information om provet? Skriv din e-postadress här och gå med i vår mejllista.

Vem kan skriva provet?

Provet är till för dig som har svenska som andraspråk och är legitimerad läkare, tandläkare eller sjuksköterska i ett land utanför Sverige. Du vill arbeta i Sverige och ha svensk legitimation från Socialstyrelsen och behöver visa dina språkkunskaper. Med ett PYS-intyg kan du ansöka om legitimation för att arbeta inom ditt yrke i Sverige. Du kan klara PYS om din färdigheter i svenska är på nivå C1, enligt GERS (gemensam europeisk referensram för språk).

Varför PYS?

Socialstyrelsen kräver ett bevis på att du ligger på nivå C1 i svenska innan de utfärdar din legitimation. PYS medicin är ett C1-prov med medicinsk inriktning, vilket innebär att du kan visa dina språkkunskaper inom det medicinska området. Du kan fokusera på ditt yrke och det språk du behöver i arbetet och när du har klarat PYS kan du visa för din arbetsgivare att du behärskar ditt yrkesspråk.

Vad innehåller provet?

Provet består av fem delar:

  1. Läsförståelse. Du behöver kunna läsa och förstå Socialstyrelsens allmänna råd och riktlinjer, på tid.
  2. Hörförståelse. Du behöver förstå arbetsplatsdialoger, läkares patientsamtal, samt medicinska nyhetsinslag.
  3. Muntlig kompetens. Du behöver kunna hålla ett patientsamtal utan förberedelse, samt diskutera ett medicinskt problem.
  4. Anamnes. Du ska kunna lyssna på ett patientsamtal och skriva en journalanteckning på ett korrekt sätt.
  5. Uppsats. Du ska kunna skriva en argumenterande och förklarande text om ett medicinskt tema, riktad till allmänheten.

Hur ser provet ut?

Provet uppdateras delvis just nu, men det finns ett exempelprov att titta på. Observera att vissa mindre skillnader kan finnas mellan detta prov och det riktiga. Dessutom är många delar maskerade, för att provet inte ska kunna spridas och användas av andra.

PYS exempelprov

 

Fler vanliga frågor om PYS

Att skriva provet tar en dag. Vi börjar klockan 9.00 och beräknar vara färdiga senast 19.00 samma dag. Rättning och bedömning tar cirka tre veckor.

C1 är namnet på en kunskapsnivå i språk. Nivåskalan har tagits fram av Europarådet och kallas GERS (Gemensam europeisk referensram för språk) eller CEFR på engelska (Common European Frame of Reference for Languages). Läs mer här om nivå C1.

Den som klarar provet får ett intyg där det står vad provet innehållet, på vilken nivå det ligger och att personen klarat provet. Detta intyg kan man använda för att ansöka om legitimation.

Cirka tre veckor efter provdagen får man ett mejl med beskedet att man inte är godkänd. På skriftliga och muntliga delar får man också en kommentar som beskriver varför det inte bedömts som godkänt. Den som inte klarar PYS får förstås försöka igen. Om man har klarat minst två provdelar behöver man bara göra om de delar man inte klarat upp till två gånger inom ett år från första provdatum.

Socialstyrelsen granskar inga språkprov och har ingen lista på godkända prov förutom TISUS som ger universitetsbehörighet. Enligt Socialstyrelsens författningstext (HSLF-FS 2016:64) kan man ansöka om legitimation om man visar sina språkkunskaper genom godkänt prov […] på nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS). Alla som har klarat PYS och ansökt om legitimation med intyget från PYS har fått svensk legitimation, så därför säger vi att Socialstyrelsen godtar PYS. På Svenska institutets hemsida kan du dock läsa om PYS som ett exempel på test i svenska språket.

Om du representerar en organisation som vill köpa in testet till många testtagare kan vi ordna prov på valfri ort, inom eller utanför Sverige. Kontakta oss!

Både TISUS och PYS visar att ens språkkunskaper är på nivå C1 enligt GERS (Gemensamma Europeiska Referensramen för Språk) och man kan ansöka om svensk legitimation med hjälp av båda proven. Skillnaden är att PYS har fokus på sjukvårdssvenska vilket är en bra förberedelse för att jobba som till exempel läkare i Sverige. För att klara PYS behöver man kunna läsa och förstå texter från Socialstyrelsen, kunna föra patientsamtal och skriva journalanteckningar, med mera. Det testas inte på TISUS som riktar in sig på det allmänna språket.

Du behöver läsa, skriva och tala mycket! C1 är en avancerad nivå som kräver att du kan använda språket flexibelt. Ett bra sätt att träna är att gå en kurs, till exempel vår förberedande onlinekurs i medicinsk svenska.

 

Datum för PYS

2019

Inga fasta provdatum. Provet ges endast på beställning från företag eller organisationer.

Pris

Provet kostar 3500 kronor per person inklusive moms.

Omprov av enstaka delar vid minst två godkända provdelar kostar 2000 kronor.

 

© PYS validering 2017-2018.