swedish medical language

14

jun'18

Language requirements to practice your medical profession in Sweden

  If you have begun the process of getting a Swedish medical legitimation, one of the letters that you will receive will be about language skills: “Din ansökan behöver kompletteras med följande underlag:      Språkkunskaper För att kunna få en svensk legitimation behöver du ha språkkunskaper i svenska, danska eller norska. Du kan till exempel visa dina språkkunskaper genom att skicka in en vidimerad kopia på godkänt betyg eller resultat från svenska 3 eller svenska som andraspråk 3 vid Komvux (gymnasial vuxenutbildning) svenska på nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS) kurs eller prov som ger behörighet till högskolestudier, …

Read More
© PYS validering 2017-2018.