Tempus är viktigt för utländska läkare som jobbar på svenska

Att bli bäst på tempus  = att hålla koll på verbformerna och att ställa rätt diagnos

Personer som jobbar inom sjukvård och som ställer diagnoser samt ordinerar behandlingar måste bli bäst på tempus. Tempus, verbets tidsformer, är jätteviktiga under patientsamtalet och när man för en patientjournal, en anamnes, efter ett patientsamtal. Att ställa rätt diagnos är nämligen kopplat till händelseförloppet med alla symtom och besvär. Utländska läkare som jobbar på svenska måste ofta tänka på när något hände och vad som hade hänt före något annat för att kunna ställa rätt diagnos.

 

Det finns tre bra regler när det gäller tempus.

Regel 1:

I det svenska språket har vi ett DÅ-system och ett NU-system. Vi brukar inte blanda verbformerna från DÅ-systemet med dem från NU-systemet.

Exempel från DÅ-systemet:

Patienten skulle precis sätta sig när det smällde till i ryggen.  (Verbform: futurum preteritum)

Igår bröt patienten handen när han halkade och föll på isen. (Verbform: preteritum)

När patienten hade kommit hem började han få ont i hela överkroppen. (Verbform: preteritum perfekt + preteritum)

 

Exempel från NU-systemet:

Patienten ska komma på återbesök om en vecka.  (Verbform: futurum presens)

Patienten uppger att han har ont i överkroppen. (Verbform: presens)

När patienten har röntgats skriver en sjuksköterska ut smärtstillande till honom. (Verbform: present perfekt + presens)

 

Regel 2:

Om två saker händer samtidigt står verben i i samma tidsform:

Igår bröt patienten handen när han halkade och föll på isen. (Verbform: preteritum + preteritum)

Samtidigt som personen halkade och föll på isen bröt han handen.

 

Regl 3:

Om två saker händer efter varandra står verben inte i samma tidsform:

När patienten hade kommit hem fick han ont i hela överkroppen. (Verbform: preteritum perfekt + preteritum)

Först kom patienten hem. Sedan började han få ont i hela överkroppen.

 

För att lyckas som utländsk läkare i Sverige, tänk på detta:

Läkare som vill hjälpa patienter på bästa och säkraste sätt bör hålla koll på verben och deras olika tidsformer både under patientsamtalet och efteråt vid journalskrivning. Så tänk på om det ska vara presens, preteritum, presens perfekt eller preteritum perfekt! Att bli bäst på tempus hjälper läkare att ställa rätt diagnos.

© PYS validering 2017-2018.