The first step of getting a license to practice your medical profession in Sweden

The process of getting a license  to practice your medical profession in Sweden: the first letter

If you are a foreign medical staff and want to work in Sweden, the first step is to check the information from Socialstyrelsen, The Swedish National Board of Health.

In the process of getting your license to practice your medical profession in Sweden, svensk legitimation, there will be many steps on the way and also some letters from Socialstyrelsen.  One of the first steps is usually to get your education/university degree validate and one of the first letters from Socialstyrelsen may look like this:

“Vi har granskat din utländska utbildning Beslut Socialstyrelsen bifaller din ansökan. Det innebar att din utbildning är tillräckligt jämförbar med den svenska utbildningen och att du nu kan påbörja vägen mot legitimation som läkare.”

This is a positive answer and it means that the education/university degree is comparable enough with the Swedish education/university degree. Further, this positive letter says that you can proceed with your process to get a license, svensk legitimation.

There are several steps and in order to get an overview of the way to svensk legitimation, check the timeline at medicalswedish.com

© PYS validering 2017-2018.