Viktiga ord och deras användning i arbetet på ett svenskt sjukhus

När jag undervisar utländsk sjukvårdspersonal, både utländska läkare och sjuksköterskor, tar de upp många ord för dem nya ord från anamneser eller rapporter.  Det är ofta de blandar ihop adjektiv och substantiv samt använder fel verb i samma mening.   

I en journal eller i en rapport används ofta många substantiv såsom förvirring, orkeslöshet, kallsvett, aptitlöshet, trötthet, infektion.

Men som adjektiv skulle exemplen se ut så här:

Medicinen gör att patienten känner sig förvirrad.

Patienten känner sig orkeslös efter operationen.

I natt var patienten kallsvettig på grund av infektionen.

Patienten känner sig aptitlös och trött.

Såret är infekterat.

 

Om man läser en text, oavsett innehåll, kan man hålla koll på substantiven och adjektiven genom att kolla på ändelserna.

Många substantiv slutar ofta på -ning/ing, – het, -tion .

Många adjektiv slutar ofta på -ad (perfekt particip för en-ord), –lös, -ig, -sam.

 

Det finns också en kategori baserad på verb som ibland kan vara både substantiv och adjektiv, presens particip. Ändelserna för presens particip är -ende eller –ande, dock mest -ande.

Exemplen på presens particip som adjektiv:

pipande andning (=andning som piper)

illaluktande urin (= urin som luktar illa)

en pågående behandling (= en behandling som pågår)

en sängliggande patient (= en patient som ligger i sängen)

blodförtunnande medicin (= medicin som gör blodet tunnare)

smärtlindrande medicin (medicin som lindrar smärta)

vätskedrivande medicin (= medicin som driver ut vätska)

 

Exemplen på presens particip som substantiv:

Patienten får smärtstillande 3 gånger om dagen.

Patienten har utvecklat ett tablettberoende.

 

Så tips till utländska läkare och utländska sjuksköterskor är att kolla orden och hur de används i anamneser och rapporter.

© PYS validering 2017-2018.